Tájékoztató a 2019/2020-as tanév etika és hit- és erkölcstan oktatásáról

Orbán Zsolt
Megosztás
  •  
  •  

A szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etikaoktatásban vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §-a, valamint a 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet rendelkezései alapján az állami fenntartású általános iskolák minden évfolyamán meg kell szervezni az etika és a helyette választható hit- és erkölcstan tanítását.
A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etikaoktatásban vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.

A szülői nyilatkozattételek időpontja a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek az általános iskolai beiratkozás időpontja (2019. április 11. és 12.). Abban az esetben, ha a szülő a gyermeke számára a hit- és erkölcstan oktatását választja, akkor szükséges, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulást is átadjon az iskolának.

A hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban intézményünkkel a következő egyházi jogi személyek vették fel a kapcsolatot, jelezve, hogy szülői igény esetén vállalják iskolánkban a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését:

  • Magyar Katolikus Egyház 
  • Magyarországi Református Egyház
  • Magyarországi Evangélikus Egyház 
  • HIT Gyülekezete 

Amennyiben a felsőbb évfolyamokon: 2. évfolyamtól 8. évfolyamig a szülő a következő tanévre az etika vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó eddigi választását módosítani kívánja, akkor 2019. május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. Amennyiben nem szeretnének változtatni, akkor nincs teendőjük.

Nyilatkozat letöltése

Next Post

Német különbözeti vizsga

Megosztás  A 2018/2019-es tanévben a német különbözeti vizsga időpontja: 2019. június 3-a 8:00 helyszíne: Felső tagozatos épület Fejlesztő terem