Továbbtanulás

Megosztás
  •  
  •  

Tisztelt Szülők!

 A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására.

Ilyenkor módosító Tanulói adatlapot kell kitölteni és postázni a Felvételi Központba.

A módosításra az általános iskolában van lehetőség 2015. március 16-án és 17-én.

Azok a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulók, vagy külföldiek, akik Tanulói adatlapjukat közvetlenül küldték meg a Felvételi Központ részére, a módosítást is önállóan végezhetik el a fenti időpontig. A módosító Tanulói adatlapot az eredeti Tanulói adatlap alapján kell kitölteni. Az eredeti adatlap egy példányát az általános iskola a kitöltés után megőrzi, és módosítási szándék esetén a jelentkező rendelkezésére bocsátja. Az elektronikusan kitöltött Tanulói adatlap módosítását (a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott módosítási időszakban) csak a KIFIR rendszerben lehet elvégezni, majd a módosítást követően ismételten ki kell nyomtatni és postára adni – célszerűen ajánlott küldeményként – azt a Felvételi Központ, 9001 Győr, Pf. 694 címére. A módosítás során tanulmányi területet nem lehet törölni, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely a Tanulói adatlapon korábban is szerepelt. Új tanulmányi terület csak a már szereplő iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott Jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító Tanulói adatlapon feltüntetni! A módosító Tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött Tanulói adatlap érvényét veszti.

 

 

Next Post

Nyílt nap

Megosztás   NYÍLT TANÍTÁSI ÓRÁK