Tavaszi szünet – 2019

Orbán Zsolt

A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. április 17. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: 2019. április 24. (szerda)

Beiratkozás

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben […]

ECDL vizsga – 2019.04.03

Orbán Zsolt

2019.04.03-án a következő emelt szinten informatikát tanuló 5-6. osztályos diákunk sikeres ECDL vizsgát tett. Számítógépes alapismeretekből: Juhász Vivien (5. osztály) Oláh Patrik (5. osztály) Pfeiffer Milán (5. osztály) Szücs Patrik (5. osztály) Szövegszerkesztésből: Farkas Fanni (6. osztály) Horváth Milán István (6. osztály) Stánicz Eszter (6. osztály) Táncsics Dominik (6. osztály) […]

Sikerek az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen

Orbán Zsolt

Az Országos Honismereti Tanulmányi Verseny célja: az általános magyar műveltség, a hazaszeretet és a nemzeti összetartozás gondolatának fejlesztése, Hazánk természetének, történelmének és nemzeti értékeinknek megismertetése, illetve az ismeretek elmélyítése az iskolai tananyag kiegészítéseként, életkori sajátosságok figyelembevételével, érdekes és izgalmas felfedező feladatokon keresztül játékos megközelítésben. 7 az 1-ben verseny: a honismeret gyűjtőnév […]

Tovább szépülnek a tantermeink

Orbán Zsolt

Újabb mérföldkövéhez érkezett az iskola egységes arculatának kialakítása. A fenntartói támogatásból megvásárolt függönykarnisokat iskolánk gondnoka Galambos Attila az összes termünkben felszerelte. Megérkeztek az első függönyök is, amelyeket a varroda folyamatosan szállít. Az iskola a megújult bútorzat mellett a tantermi bútorokkal harmonizáló függönyökkel és karnisokkal is gazdagodott. Köszönjük a beszerzés és […]