Iskolánkról

Megosztás
 •  
 •  

Iskolánk története

Földrajzi helyzeténél fogva Fertőrákos – a Fertő tó egyik meghatározó települése – fontos szerepet játszott kulturális, idegenforgalmi, kereskedelmi szempontból. Iskolája mindig volt a településnek, ezért nagy múltra tekint vissza, a középkortól folyamatos az oktatás- nevelés a községben.

A XX. század elejétől modern, díszes zárdaépületben egyházi iskolaként működött, amely a mai napig is az alsó tagozatos tanulóknak ad otthont.

1938-tól a szülők döntése alapján kétnyelvű iskolává vált. (német/magyar)

A ’60-as években új épülettel gazdagodtak a felső tagozatos tanulók, ekkor 3 épületben folyt az oktatás, egészen a ’90-es évekig. Jelenleg 2 épület áll a tanulóink rendelkezésére.

Az alsó tagozatosok a zárdaépületben saját osztálytermeikben tanulhatnak. Itt található még a tornaterem, német- és fejlesztő szaktantermek. Zöld övezetes játszótérrel kibővített udvarral biztosítjuk a kicsik mozgásigényét.

Csaknem 10000 kötetes községi és egyben iskolai könyvtár is itt található, tanulóink legnagyobb örömére. Hisz helyben van az írott tudás forrása.

1-8. osztályig nemzetiségi német nyelvoktatás folyik 1995. óta heti 5 órában ezen felül heti 1 órában német hon- és népismerettel ismerkednek diákjaink.

A felső tagozat épületében működik 1999-től a művészeti iskolánk, mely 2007-ben nyerte el a „Kiváló Művészeti iskola” címet. Művészetoktató profillal-képzőművészeti ágon, két kiváló oktató irányításával számos megyei, országos, nemzetközi eredménnyel büszkélkedhetnek tanítványaink.

Iskolánk második épülete is zöldövezetes udvarral, játszótérrel határolt, betonos sportpályája a mindennapos játék és mozgás számára kiválóan alkalmas

A 8. osztályos általános iskolánkban minden osztály saját osztályteremben tanulhat. Kémia , rajz , informatika szaktantermekkel rendelkezünk. 2014-ben informatika szaktanterem teljesen megújult 16 db laptop, 10 db tablet és osztályonkénti digitális táblák segítik a számítástechnika tudományának naprakész elsajátítását. Oktatás módszertani megújuláshoz is vezetett.

Iskolánk családias légkört és nagy odafigyelést biztosít tanulóink számára, mivel kis létszámú osztályaink vannak (12-25)

Oktató nevelő munkánkat segíti a helyi és a német önkormányzat, a Szülői Munkaközösség, az „Iskoláért alapítvány”.

Pedagógusainkat több generációt oktató, gyermekközpontú, kiválóan képzett tanítók és tanárok.
Iskolánk kínálata:

 • Szülői igények alapján: alsó tagozaton napközi,napközis illetve menzás ellátás, felső tagozaton tanulószoba választható,menzával napközis étkezéssel vagy anélkül.
 • 2011/2012 tanévtől angol nyelvtanulás lehetősége heti 2 órában felső tagozaton
 • Tehetséggondozás, fejlesztő foglalkozások biztosítása
 • Tömegsport lehetőség alsó és felső tagozaton
 • Színjátszó kör, könyvtári órák a községi könyvtárban
 • Informatika szakkör

Hagyományaink:

 • Magyar Népmese napjának ünneplése
 • Projektnapok szervezése: Egészség nap – Földnapja
 • „Aradi 13” emlékfutás
 • Nemzeti ünnepeink megünneplése osztályok szervezésében
 • Márton-napi rendezvények német nemzetiségi programokkal
 • Karácsonyi játszóház
 • Iskolakarácsony, községi ünnepséggel egybekötve
 • Óvodások „vendéglátása”, nyílt napok
 • Farsang
 • Erdei iskola 7. évfolyam részére
 • Vers és prózamondó verseny
 • Édesanyák, nagymamák köszöntése alsó tagozaton
 • Családi és Sportnap
 • Tanulmányi kirándulások osztályonként
 • Művészeti csoportjaink év végi kiállítása