Next Post

Tájékoztató a 2019/2020-as tanév etika és hit- és erkölcstan oktatásáról

Megosztás  A szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etikaoktatásban vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §-a, valamint a 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet rendelkezései alapján az állami fenntartású általános iskolák minden évfolyamán meg kell szervezni az etika és a helyette választható hit- és […]