Beiratkozás

Megosztás
  •  
  •  

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik.

A beiratkozás időpontja:
2019. április 11. csütörtök 8:00-19:00
2019. április 12. péntek 8:00-19:00

Előzetes jelentkezési regisztrációt itt tehet a 2019/2020-as tanévre 

Szükséges nyilatkozatok: (Javasoljuk előre kitölteni!)
 nyilatkozat a szülői felügyelet gyakorlására (itt letölthető)
 nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról (itt letölthető)
 nyilatkozat Etika/Hit- és erkölcstan oktatásról (itt letölthető)
 nyilatkozat nemzetiségi iskolai oktatásban való részvételről (itt letölthető)
 kérelem nem körzetes beiratkozáshoz (itt letölthető)
 adatlap (itt letölthető).

Fontos tudnivalók:

Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik.
A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.
Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el,
illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.
A gyermek felvételéről az igazgató dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított 15 napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola 1. évfolyamára.

 A beiratkozás napján nem keletkezik tanulói jogviszony.
– A felvételről vagy elutasításról a beiratkozást követően 15 napon belül határozatban kapnak értesítést az érintettek.
– A felvételi vagy elutasító határozatokat az iskola postázza.
– A beiratkozás alkalmával mindkét szülőnek – egyéb határozat szerint a gondviselőnek – személyesen meg kell jelenni! A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a boróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175.§ (1)-(2)). (Nem elég, az a határozat, ami kimondja, kinél van elhelyezve a gyermek! Eltiltó határozattal vagy Gyámhatósági igazolással lehet csak távol maradnia az egyik szülőnek.)

A felvétel prioritásai:
A körzetben van
1. a gyermek + legalább az egyik szülő állandó lakcíme.
2. a gyermek állandó lakcíme + a szülő tartózkodási helye.
3. a gyermek és a szülő tartózkodási helye.

További szabad helyek esetén:
1. Körzeten kívüli „testvér” gyermek (nagyobb testvére iskolánkba jár).
2. A szülő iskolánk tanulója volt.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek

•  születési anyakönyvi kivonata,
• személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• TAJ-kártyája,

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet

• óvodai szakvélemény,
• nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
• sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

– tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában) igazolása

Fertőrákos, 2019. március 1.

Tisztelettel:
Orbánné Kalmár Judit
intézményvezető

Next Post

Beiratkozás 2019/2020-as tanévre

Megosztás