Álláshirdetés

Orbán Zsolt
Megosztás
 •  
 •  

Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
pályázatot hirdet
intézményvezető-helyettes
beosztás ellátására.

A megbízás időtartama: 2019. január 07-2023. augusztus 15-ig szól

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés
 • cselekvőképesség
 • főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a Nkt. 2011. évi CXC tv. 98. § bek. foglaltakat figyelembe véve
 • nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • vezetői (intézményvezető-helyettesi) tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, a foglalkoztatástól való eltiltás alatt nem állás igazolására
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezelésére
 • fényképes szakmai önéletrajz

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. január 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (9421 Fertőrákos, Fő u. 236/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: Á57/11/2018, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető-helyettes
 • elektronikus úton Orbánné Kalmár Judit részére a kalmar.judit@iskola.fertorakos.hu e-mail címre
 • személyesen: Orbánné Kalmár Judit, 9421 Fertőrákos, Fő u. 236/A

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 17.

Next Post

Megemlékezés az aradi vértanúk napjára

Megosztás  Meghívó Szeretettel várjuk 2018. október 5-én 11 órakor az október 6-ai megemlékezésünkre. 11:00 az 5. osztályosok rövid megemlékezést tartanak. Felkészítő tanár: Major Eleonóra 11:15 A hagyományos váltófutással emlékezünk a vértanúink előtt. 1-2. osztály a Kreszparkban, 3-4. osztály a betonpályán, 5-8. osztály a füves pályán fut.