Állás – Fejlesztő pedagógiai munka

Róbert Rákos
Megosztás
  •  
  •  

Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Fejlesztő pedagógiai munka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9421 Fertőrákos, Fő út 236/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 Főiskola, fejlesztő pedagógus szak,  Végzettségeket igazoló okiratok másolata  90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására  Fényképes szakmai önéletrajz  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul, a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, Fejlesztőpedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Fejlesztő pedagógiai munka BTMN-es és SNI tanulók körében – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maráz István nyújt, a +36706737891 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (9421 Fertőrákos, Fő út 236/a . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2020/01/06 , valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztő pedagógiai munka .

és

  •       Elektronikus úton Maráz István részére a titkarsag@iskola.fertorakos.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Next Post

Állás - Matematika-fizika szakos tanár

Megosztás  Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola                             a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fertőrákosi Általános Iskola és AMI matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony     […]