ECDL vizsga – 2019.05.23

Orbán Zsolt

2019.05.23-án a következő emelt szinten informatikát tanuló 5. és 7-8. osztályos diákunk sikeres ECDL vizsgát tett. Számítógépes alapismeretekből: Lipták Lea (5. osztály) Matláry Márk (5. osztály) Szalai Fanni Katalin (5. osztály) Online alapismeretekből: Csendes Dominika Csenge (7. osztály) Farkas Krisztina (7. osztály) Gelencsér Diána (7. osztály) Horváth Adrián Zoltán (7. osztály) […]

Országos mérések

Orbán Zsolt

Idegennyelvi mérés 6. és 8. osztály 2019. május 22.  Országos kompetencia mérés 6. és 8. osztály 2019. május 29. Ezen a két napon a 6. és 8. osztályos tanulóink 12 óra körül végeznek, és utána mehetnek haza. A többi évfolyamon az órák órarend szerint lesznek megtartva.

Osztályozó vizsgák

Orbán Zsolt

A 2018/2019-es tanévben az osztályozó vizsgák időpontja: 2019. június 3-6. között helyszíne: Felső tagozatos épület Fejlesztő terem Az érintettek levélben értesítést kapnak a vizsgák beosztásáról.

Tájékoztató a 2019/2020-as tanév etika és hit- és erkölcstan oktatásáról

Orbán Zsolt

A szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etikaoktatásban vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §-a, valamint a 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet rendelkezései alapján az állami fenntartású általános iskolák minden évfolyamán meg kell szervezni az etika és a helyette választható hit- és […]